Alan Adı Fiyat Listesi
Sattığımız tüm alan adı uzantılarının kayıt, transfer ve yenileme fiyatlarını inceleyebilirsiniz.
UZANTI KAYIT TRANSFER YENİLEME EN AZ YIL
.COM 179.90 179.90 149.90 1
.NET BİZE ÖZEL 159.90 159.90 159.90 1
.ORG BİZE ÖZEL 174.90 174.90 174.90 1
.BIZ 259.90 259.90 259.90 1
.INFO İNDİRİM 64.90 474.90 474.90 1
.IN 119.90 119.90 119.90 1
.US 189.90 189.90 189.90 1
.EU 99.90 99.90 99.90 1
.ASIA 269.90 269.90 269.90 1
.NAME 169.90 169.90 169.90 1
.PRO İNDİRİM 69.90 479.90 479.90 1
.CO 519.90 519.90 519.90 1
.TV 479.90 479.90 479.90 1
.PW 354.90 449.90 449.90 1
.ME İNDİRİM 64.90 269.90 269.90 1
.WS 269.90 269.90 269.90 1
.XYZ İNDİRİM 34.90 219.90 219.90 1
.MOBI İNDİRİM 99.90 334.90 334.90 1
.KIM İNDİRİM 99.90 299.90 299.90 1
.XXX 1234.90 1234.90 1234.90 1
.TR UZANTILI ALAN ADLARI
.COM.TR
34.90 34.90 34.90 1
.NET.TR
34.90 34.90 34.90 1
.ORG.TR
34.90 34.90 34.90 1
.AV.TR
34.90 34.90 34.90 1
.DR.TR
34.90 34.90 34.90 1
.BEL.TR
14.90 14.90 14.90 1
.K12.TR
14.90 14.90 14.90 1
.BIZ.TR 24.90 24.90 24.90 1
.WEB.TR 24.90 24.90 24.90 1
.GEN.TR 24.90 24.90 24.90 1
.INFO.TR 24.90 24.90 24.90 1
.BBS.TR 24.90 24.90 24.90 1
.TV.TR 24.90 24.90 24.90 1
.TC UZANTILI ALAN ADLARI
.TC 179.90 179.90 179.90 1
.COM.TC 39.90 39.90 39.90 1
.NET.TC 39.90 39.90 39.90 1
.ORG.TC 39.90 39.90 39.90 1
.PRO.TC 39.90 39.90 39.90 1
YENİ ALAN ADI UZANTILARI
.SITE İNDİRİM 29.90 459.90 459.90 1
.WEBSITE 269.90 269.90 269.90 1
.HOST 1094.90 1094.90 1094.90 1
.APP 274.90 274.90 274.90 1
.TECH İNDİRİM 84.90 809.90 809.90 1
.BLOG İNDİRİM 389.90 389.90 389.90 1
.DOWNLOAD 64.90 79.90 59.90 1
.FUTBOL 154.90 154.90 154.90 1
.MEN 64.90 79.90 59.90 1
.TUBE 234.90 234.90 234.90 1
.PROMO İNDİRİM 69.90 189.90 189.90 1
.ONLINE İNDİRİM 34.90 339.90 339.90 1
.STORE İNDİRİM 34.90 564.90 564.90 1
.BLACK İNDİRİM 119.90 469.90 469.90 1
ÜCRETSİZ ALAN ADI UZANTILARI
.CON.TC
ÜCRETSİZ
0.00 - 0.00 1
.SAN.TC
ÜCRETSİZ
0.00 - 0.00 1
.TIC.TC
ÜCRETSİZ
0.00 - 0.00 1
.HIZ.TC
ÜCRETSİZ
0.00 - 0.00 1
.BIL.TC
ÜCRETSİZ
0.00 - 0.00 1
.BIR.TC
ÜCRETSİZ
0.00 - 0.00 1
.PRG.TC
ÜCRETSİZ
0.00 - 0.00 1
.3B.TC
ÜCRETSİZ
0.00 - 0.00 1
.3D.TC
ÜCRETSİZ
0.00 - 0.00 1
.BLOGU.TC
ÜCRETSİZ
0.00 - 0.00 1
.BLOGU.TV
ÜCRETSİZ
0.00 - 0.00 1
.FORUMU.TC
ÜCRETSİZ
0.00 - 0.00 1
.FORUMU.TV
ÜCRETSİZ
0.00 - 0.00 1
.SITESI.TC
ÜCRETSİZ
0.00 - 0.00 1
.SITESI.TV
ÜCRETSİZ
0.00 - 0.00 1
.tr uzantılar için gerekli belgeler neler?
.tr alan adlarında aşağıdaki uzantılarda belge zorunluluğu vardır. Gerekli belgeler iletilmeden alan adı tescil edilememektedir.
 • .com.tr
 • .net.tr
 • .org.tr
 • .av.tr
 • .dr.tr
 • .bel.tr
 • .k12.tr
 • Aşağıda yer alan resmi belgelerden faaliyet alanınıza uygun olanlardan sadece bir tanesini göndermeniz yeterli olacaktır.


  Ad-soyad.com.tr için, kimlik bilgileri ile birebir uyuşan alan adı başvurularında belge gerekmemektedir. Ancak, kimlik bilgileri ile başvurulan alan adının birebir uyuşmaması ya da Mernis sistemine bağlanırken teknik bir problem oluşması halinde, T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi ya da üzerinde T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanı fotokopisinin yanı sıra T.C. kimlik numarasının bulunduğu bir web sayfasından alınan çıktının fotokopisi,

  Ticari amaçlı tüzel kişilikler ve kuruluşlar için, aşağıdaki üç maddede sözü geçen belgelerden herhangi bir tanesi,

  Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", "Oda Sicil Kayıt Sureti" ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı,

  Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan alınmış "Marka Tescil Belgesi" ya da "Marka Başvuru Belgesi",

  Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi" ya da "Ticari Sicil Gazetesi",

  İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için, başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı,

  Vakıf, dernek ya da odalar için, "Dernek Tüzüğü", "Vakıf Senedi" ya da "Kuruluş Kanunu",

  Otel ve tatil köyleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Turizm İşletmesi Belgesi",

  Seyahat acenteleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Seyahat Acentesi İşletme Belgesi",

  Dershaneler için, Milli Eğitim Bakanlığı "Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi",

  Televizyon programları için, Kültür Bakanlığı'ndan alınmış "Televizyon Gösterim Belgesi",

  Film adları için, Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nden alınmış kayıt tescil belgesi,

  Sanatçılar için, bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan (MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi,

  Özel hastaneler için, Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış "Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı",

  İrtibat büroları için, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi",

  Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için, başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi,

  Radyo ve televizyonlar için, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı,

  Dergi ve gazeteler için, "derginin/gazetenin aslı" ve "Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi",

  Süresiz yayınlar için, yayının aslı,

  İlaç isimleri için, "Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi",

  Çiftlikler için, bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi,

  Gemiler için, "Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi",

  Fuarlar için, Resmi Gazete'de yayınlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği" veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Fuar İzni Yazısı",

  Özel numaralar için, Türk Telekomünikasyon Kurumu'ndan alınan "Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi".

 • Aşağıda yer alan belgelerden, faaliyet alanınıza uygun olan bir tanesini göndermeniz yeterli olacaktır.


  Telekomünikasyon Kurumu'ndan alınmış "İSS (İnternet Servis Sağlayıcı) Genel İzin Belgesi" (Telekomünikasyon Lisansı),

  Web tabanlı çalışan tüm kişi ya da kuruluşlar için, başvuran kişi ya da kuruluş tarafından başvurunun ayrıntılarını içeren (var olan .com ya da .net uzantılı web sayfalarının adresleri vb.) bir dilekçe (kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte),

  İnternet hizmeti vereceğini beyan ederek "net.tr" uzantısı için başvuran kişi ya da kuruluşlar için, başvurunun ayrıntılarını içeren ve yapılacağı taahhüt edilen web sayfanın yapılmadığının tespiti durumunda, ilgili alan adının silineceğinin kabul edildiğini belirten bir dilekçe (kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte).

  Dilekçe örneği için lütfen tıklayınız.

 • Dernek ve vakıflar için yapılan alan adı başvurularında, başvuru yapan organizasyonun kuruluş kanunu, vakıf senedi veya dernek tüzüğünün -ilk üç sayfası ile son sayfasının- iletilmesi gerekmektedir.

  Proje ve kongre gibi kar amacı bulunmayan oluşumların ise ".org.tr" ikinci düzey alt alan adına başvurabilmesi için en az üç sivil toplum kuruluşundan destek yazısı alması gerekmektedir.

 • ".av.tr" alt alan adının tahsisi ile ilgili olarak, TBB'nce bilgi notu, kurallar ve taahhütname başlıkları altında 3 grup döküman hazırlanmış ve bu dökümanlar http://www.barobirlik.org.tr/avtr/ adresinde kullanıcılara sunulmustur.

  ".av.tr" uzantılı alan adlarının tahsis edilebilmesi için; tarafımıza yapılan başvuruyu takiben, Türkiye Barolar Birliği (TBB) web sitesinde yer alan online başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Bu işlemi takiben, yapılan alan adı başvurusu, TBB Bilişim Koordinatörlüğü'nce "av.tr Alan Adı Tahsis Kuralları" çerçevesinde denetlenecek, kurallara uygunsa TBB tarafından onay verilecektir. Başvurusu bulunan alan adı, TBB'ginden gönderilecek olan onayı takiben tahsis edilecektir.

 • Bu alan adının tahsisi için, TTB'nce talep edilen bazı dökümanların TTB'ne sunulması gerekmektedir. İlgili dökümanlar http://www.ttb.org.tr/drtr adresinde kullanıcılara sunulmuştur. Başvurusu bulunan alan adları TTB tarafından ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilecek olan onay yazısı dikkate alınarak tahsis edilir.

  Alan adı tahsisinde "önce gelen alır" prensibi geçerlidir.

 • Alan adının tahsisi için, alan adını kullanacak belediyenin başkanı tarafından imzalı onay belgesinin ya da "Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak gönderilmesi gerekmektedir.

 • Alan adı talebinde bulunan kuruluş devlet okulu ise, ilköğretim, lise ve dengi okulların müdürlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde makamca imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin, ya da Alan Adı Tahsis Formu'nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak gönderilmesi gerekmektedir.

  Alan adı talebinde bulunan kuruluş özel okul ise, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Kurum Açma İzin Belgesi ile ilgili belediyeye başvurularak temin edilen İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı'nın gönderilmesi gerekmektedir.

Başka ne var?
Alan adı hizmetlerimizin ortak özelliklerini sizler için listeledik.
HIZLI AKTİVASYON
Kredi kartı ödemelerinizde alan adınız anında kayıt edilir ve kullanıma hazır hale gelir.
GELİŞMİŞ YÖNETİM
NS değişikliği, yönlendirme vb. birçok işlemi kolayca ve ücretsiz olarak panelinizden yapabilirsiniz.
GİZLİLİK VE GÜVENLİK
Tek tık ile transfer kilidini açıp kapatabilir, ücretli olarak WHOIS bilgilerinizi gizleyebilirsiniz.
FİRMA İÇİ TRANSFER
Alan adınızı bize ihtiyacınız olmadan başka bir HostLAB müşterisine aktarabilirsiniz.
Sıkça Sorulan Sorular
Eğer aradığınız cevabı bulamadıysanız biz her zaman size destek vermeye hazırız.

ALAN ADI KAYIT İŞLEMİ NE KADAR SÜREDE GERÇEKLEŞMEKTEDİR?

 • Kredi kartı veya mobil ödeme ile ödeme yaptığınız alan adları anında aktif edilmektedir.

  Banka havalesi/EFT ile yaptığınız ödemelerde ise ücret bizim hesaplarımıza geçtiğinde tescil işlemi yapılmaktadır.

ALAN ADI İŞLEMLERİNDE ÜCRET İADESİ MÜMKÜN MÜDÜR?

 • Alan adı işlemleri giderli ürün sınıfına girdiği için ve iptal edilmesi mümkün olmadığı için iadesi kesinlikle mümkün değildir.

  Bu nedenle doğru alan adını kayıt ettiğinizden emin olunuz, sipariş öncesi birkaç kez kontrol ediniz.

ALAN ADI TRANSFER İŞLEMİ NE KADAR SÜREDE GERÇEKLEŞMEKTEDİR?

 • Alan adı transfer işlemleriniz eski kayıt firmanızın onay verme süresine bağlı olarak en geç 7 gün içinde sonuçlanmaktadır.

  Transfer işlemi süresince alan adının WHOIS bilgilerinde kayıtlı olan e-posta adresini kontrol ediniz.

ALAN ADI TRANSFER İŞLEMİNDE ALAN ADININ SÜRESİ UZATILIYOR MU?

 • Evet, alan adınızı transfer ettiğinizde süresi 1 yıl ücretsiz olarak uzatılmaktadır.

ALAN ADI TRANSFER İŞLEMİ ÖNCESİ YAPMAM GEREKEN İŞLEMLER VAR MI?

 • Varsa mevcut kayıt firmanızdaki transfer kilidini kaldırın. Transfere karşı kilitli durumda olan alan adlarının transfer edilemeyeceğini unutmayınız.

  Alan adı kayıt bilgilerindeki yönetici e-posta adresinin çalışır durumda olduğundan emin olun. Alan adı transfer işlemi başladıktan sonra e-posta adresinize gelecek onay e-postası için önemlidir. Eğer bu e-posta adresi kullanmadığınız ya da erişemediğiniz bir adres ise transfer talebinde bulunmadan önce alan adınızın kayıt bilgilerinde gerekli değişikliği yapmalısınız.

  Alan adı transfer şifresini (EPP kodu) mevcut kayıt firmanızdan edinin.

  ICANN kurallarına göre son 60 gün içerisinde yeni kayıt ya da transfer yapılmış alan adlarının transfer edilemeyeceğini unutmayın.

.TR UZANTILI ALAN ADLARI İÇİN TRANSFER AŞAMALARI NELERDİR?

 • .tr uzantılı alan adları için ilişkilendirme formunun alan adı sahibince doldurulması ve kimlik fotokopisi ya da imza sirküleriyle beraber destek talebi ile firmamıza iletilmesi gerekmektedir.

  Formda yetkili olarak belirteceğiniz kod ic503-metu şeklindedir.

  Tarafınızca doldurulan form firmamıza ulaştıktan birkaç gün sonra alan adınızın transferi tamamlanacaktır.

  "İdari Sorumlu Değişikliği" formunu buradan indirebilirsiniz.

BELGE GEREKTİREN .TR UZANTILI ALAN ADLARINI NASIL KAYIT EDECEĞİM?

 • .tr uzantılı alan adlarının başvuruları ödeme alındıktan ve tüm belgeler elimize eksiksiz ulaştıktan sonra yapılmaktadır.

  Satın almak istediğiniz alan adı için gerekli belgeleri bize destek talebi aracılığıyla iletebilirsiniz.

NS ADRESİ DEĞİŞTİRME, BİLGİ GÜNCELLEME GİBİ İŞLEMLERİ NASIL YAPACAĞIM?

 • Size sağlayacığımız gelişmiş yönetim paneli sayesinde NS adresi değiştirme, WHOIS bilgisi güncelleme, EPP kodu alma vb. birçok işlemi ücretsiz ve çevrimiçi olarak yapabileceksiniz.

  .tr uzantılı alan adları için NS adresi değiştirme dışındaki işlemlerde belge istendiğinden bizimle iletişime geçmeniz gerekmektedir.